ABOUT วิธีขอพรพระพิฆเนศ

About วิธีขอพรพระพิฆเนศ

About วิธีขอพรพระพิฆเนศ

Blog Article

หากใครสวดคาถาใดคาถาหนึ่งจบแล้ว สามารถสวดย้ำได้อีกหลายจบตามปรารถนา พร้อมขอพรที่ตัวเองต้องการกันได้เลย

ตะลอนมูเตลู ทำนายฝัน ฝันเห็นงานแต่งงาน ฝันว่าแต่งงาน ฝันว่าไปงานแต่ง ฝันว่าใส่ชุดแต่งงาน หมายความว่าอะไร?

ขอ พระพิฆเนศวร โปรดประทาน ความบริสุทธิ์ แก่ข้าพเจ้า ด้วยเถิด

พระพิฆเนศนั้น เป็นเทพองค์หนึ่งตามความเชื่อของศาสนาฮินดู โดยเป็นพระบุตรของพระศิวะกับพระศรีมหาอุมาเทวี โดยรูปกายของพระพิฆเนศนั้นมีส่วนของเศียรคล้ายช้าง กายเป็นมนุษย์ มีพระกรรณ (ใบหู) ขนาดใหญ่ และมีพระทนต์ (งา) ข้างเดียว พร้อมงวง พระกายนั้นมีลักษณะอวบอ้วน มีพระกร (มือ) ทั้งหมดสี่ข้าง โดยแต่ละกรนั้นทรงของแตกต่างกันออกไป ได้แก่

ความหมายพระพิฆเนศแต่ละปาง พร้อมบทสวดพระพิฆเนศ

การบูชาพระพิฆเนศเพื่อเสริมดวงมีข้อห้ามเพียงข้อเดียว คือ ห้ามนำเนื้อสัตว์ทุกชนิดมาถวายท่าน ซึ่งสามารถนำขนมที่มีส่วนผสมของไข่มาถวายได้ แต่ถ้าจะให้ดี ขอแนะนำให้ถวายขนมอินเดียอย่างขนมโมทกะ หรือขนมลาดู เพื่อบูชาพระพิฆเนศแทน แต่ถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไร

บทบูชาพระพิฆเนศ : โอม ศรี อุจฉิษฏะ คณปติ ยะนะมะฮา

ชวนสนุกเพลิดเพลินไปกับศูนย์รวมเกมที่น่าสนใจที่นี่

บูชาพระพิฆเนศ บูชาหนูมุสิกะ บูชาหลวงพ่อโสธรสีทอง บูชาท้าวเวสสุวรรณ บูชาพญานาคราช

มูเส กี อะสะวารี อันธะนะ โก อางขะ เทตะโก กายา 

ขอพระพิฆเนศวร โปรดประทาน ทรัพย์สมบัติ วิธีขอพรพระพิฆเนศ และ ความอุดมสมบูรณ์ แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

ครบจบ! บูชาพระพิฆเนศช่วยเรื่องอะไร ควรบูชาปางไหนดี?

หากบูชาพระพิฆเนศแล้วก็ควรบูชา “หนูมุสิกะ” ผู้เป็นบริวารเอกและพาหนะของพระพิฆเนศด้วย เพื่อให้หนูมุสิกะช่วยส่งสาร หรือนำคำขอพรของเราไปถึงองค์พระพิฆเนศได้ โดยเมื่อขอพรกับพระพิฆเนศแล้ว ให้กระซิบเรื่องที่ขอกับหนูมุสิกะ โดยเอามือข้างหนึ่งเอื้อมไปปิดหูอีกข้างของมุสิกะเอาไว้

คาถาชินบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี

Report this page